Knock Airport

Yeats County Inn Hotel is only 8km from Ireland’s West Airport, Knock, located on the N17 between Charlestown & Tubbercurry.
 
The perfect base for your holiday or an overnight stay after you land or depart. Ireland’s West Airport Knock is Ireland’s fourth international airport and is the main international air access gateway for the West, North West and Midland regions of Ireland.
 
Taxi can be arranged on request.
 
If staying at the hotel a shuttle service to and from Knock Airport can be arranged subject to availability.
 
Distances to Major Cities and Airports in Ireland:
  • Distance to Galway City= 80km
  • Sligo City = 50km
  • Charlestown, Co.Mayo = 4 km
  • Claremorris, Co.Mayo = 40km
  • Ballina Co. Mayo = 30 km
  • Dublin Airport = 216 km
  • Shannon Airport = 200 km
  • Sligo Airport = 55 km
Distances to Tourist Attractions:
  • Foxford Wollen Mills = 25 km

Liên Hệ

Địa chỉ

Yeats County Inn Hotel
Curry
Co. Sligo
Ireland

Điện Thoại

094-9255050

Email

yeatscountyinnbookings@gmail.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

094-9255050

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách