Attractions

Yeats County Inn, Curry is a very central location, within 10 minute drive of Knock Airport.
 
With a host of local activities from historical days outs to adventure sports and the beautiful scenic surroundings of the north west.
 
We are also very proud of our name “Yeats County Inn Hotel” in honour of poet W.B. Yeats. Sligo known as Yeats County has a proud and historical rich history.
 
Hình ảnh có nhãn Activities
W.B. Yeats related sites:
 • Lake Isle of Innisfree, Sligo
 • Lissadell House, Sligo
 • Sligo Yeats Society
 • Dooney Rock is made famous by W.B. Yeats poem“The Fiddler of Dooney”. It is located just outside Sligo town on the R287.
 • Knocknarea Mountain & the cairn of Queen Maeve of Connacht
 • The Yeats Room at Sligo County Museum
 • The Model, home of The Niland Collection, exhibits the work of Jack B. Yeats, his wife and sister.
 
Our recommendations:
 • Megalithic remains at Carrowmore
 • Lisadell House Sligo
 • Majestic walks around Lough Talt ( 10km away )
 • Willia Butler yeat’s grave at Drumcliff
 • Glencar Waterfall
 • Scenic drives around Benbullen
 • Ox Mountains
 • Lough Gill. Lough Arrow
 • Basilica at Knock
 • Foxford Wollen Mills
 • Strokestown Park
 • Lough Key Forest Park
 • Sligo boast some magnificent golf courses, local 9 hole course 5 minute drive
 • Museum of Country Life - Turlough Park
 • Eagles Flying - Ballymote
 
All attractions are within 30 minute drive from Yeats County Inn Hotel, Curry, Co.Sligo.

Liên Hệ

Địa chỉ

Yeats County Inn Hotel
Curry
Co. Sligo
Ireland

Điện Thoại

094-9255050

Email

yeatscountyinnbookings@gmail.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

094-9255050

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách